در این دوره ی آموزشی با انواع سیگنال های ارتعاشی و عیوب به وجودآورنده ی آن ها در تجهیزات دوار آشنا شده و به عیوب مختلف خواهیم پرداخت.

مخاطبان دوره: کارشناسان و تکنسین های واحد پایش وضعیت، تعمیرات و بهره برداری

برای ارتباط با ما جهت دریافت اطلاعات بیش تر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح 2