در این دوره ی آموزشی به روش های تحلیل فرکانس های طبیعی تجهیزات دوار و کشف شکل مدهای مختلف آن پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: کارشناسان و تکنسین های واحد پایش وضعیت، تعمیرات و بهره برداری

برای ارتباط با ما جهت دریافت اطلاعات بیش تر با شماره تلفن های زیر تماس حاص نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی تکنیک های آنالیز مودال