در این دوره ی آموزشی به تست های روغن و روش های تجزیه و تحلیل آن برای عیب یابی و پیشگیری از وقوع خرابی پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: کارشناسان واحد پایش وضعیت، تعمیرات و بهره برداری

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سرفصل دوره آموزشی آنالیز روغن