در این دوره ی آموزشی به چگونگی محاسبه ی شکل ODS، روش های تجزیه و تحلیل آن و درنهایت روش های تقویت سازه پرداخته می شود.

مخاطبان دوره: کارشناسان واحد پایش وضعیت، تعمیرات و بهره برداری

برای ارتباط با ما جهت دریافت اطلاعات بیش تر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

021-66420106

021-66437108

سر فصل دوره آموزشی تکنیک های آنالیز تغییر شکل سازه(مودال سطح 2)