تابع پیشرفته Coherence Function

تابع پیشرفته Coherence Function

یکی از مهم ترین کاربردهای آنالیز سیگنالدینامیکی مشخص کردن رفتار ورودی و خروجی در سیستم است. در سیستم های خطی تعیییناین رابطه ساده است و تابع تبدیل سیستم با معلوم بودن پاسخ فرکانسی سیستمFRF مشخص می شود.با این حال ، هنگام اندازه گیری رفتار ورودی وخروجی سیستم ، همیشه نویز وجود دارد که اندازه گیری ورودی و خروجی را مبهم می کند.

حال اندازه گیری مهم این است که چه مقدار از خروجی اندازه گیری شده در واقع توسطورودی ایجاد می شود این امر توسط تابع Coherence انجام می گیرد.هنگام تداخل ، دو موج می توانند دامنه های خودرا اضافه کنند تا موج دامنه بیشتری نسبت به دو موج اول ایجاد کنند (تداخل سازنده)یا با کم کردن دامنه از هم موجی با دامنه کمتر (تداخل مخرب) ایجاد کنند ، اینبستگی به فاز نسبی آن ها دارد. گفتهمی شود دو موج اگر فاز نسبی ثابت داشته باشند Coherent هستند.

اگر سیستم خطی باشد و هیچ یک از اندازه گیری هایما به نویز نباشد Coherence دقیقاً 1.0 خواهد بود. اگر سیستم غیرخطی باشد یا نویز اضافی درورودی یا خروجی تداخل داشته باشد Coherence کمتر از یک (اما هرگز بیشتر) نخواهد بود.

بنابراین ، مقدار Coherence در هر فرکانس همیشه بین 0 و 1 است. Coherence 1.0 به این معنی است که خروجی کاملاً با ورودی مرتبط است و سیستمخطی است. Coherence صفر به این معنی است که خروجی و ورودی کاملاً مستقل از هم هستند و به هم ربطی ندارند.

دوری از Coherence یک می تواند ناشی از نویز ورودی ، نویز
خروجی ، رفتار غیرخطی یا ترکیبی از این موارد را نشان دهد . از کمیت Coherence برای معین کردن کیفیت اندازه گیری FRF در هر فرکانس استفاده می کنند. یکی از کاربردهای جالب این تابعبررسی میزان وابستگی طیف فرکانسی در نقاط مختلف و یا در یک نقطه و در جهت محورهایمختلف در یک تجهیز می باشد.یک نمونه از آنالیز Coherence برای دو نقطه اندازه گیری در شکل زیر آمده است که توسط دستگاه

آنالایزر Digivib MX11 استخراج شده است.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *