دوره های آموزشی به صورت آموزش از راه دور ( تحت وب ) نیز ارائه میشوند که محتوای آموزشی دوره های تحت وب و دوره های کلاسی یکی بوده و در پایان دوره یک آزمون به صورت حضوری برگزار میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های آموزش تحت وب ، نحوه ثبت نام یا انجام ثبت نام با شرکت تماس حاصل فرمایید.