روش اول بر مبنای نقاط 9-12-3

روش ساعت یا 9-12-3  ، منشأ تمام ترازهای شافت است. روی هر شافت یک دستگاه اندازه گیری نصب شده است و مقادیر اندازه گیری در سه نقطه مختلف، مطابق با موقعیت های 9-12-3 ساعت، یا زاویه های 0-90-180 دایره گرفته می شود. این بر اساس هندسه (و مثلثات)، به ویژه ریاضیات دایره ای است.

فرض ریاضی این است که اگر بتوانیم نیم دایره را اندازه گیری کنیم، می توانیم شکل کل دایره را بررسی کنیم و در نتیجه مرکز دایره (مرکز چرخش) را برای هر دو شافت تعیین کنیم. سپس می توان این مراکز را با یکدیگر مقایسه کرد و بنابراین می توانیم بفهمیم که ماشین ها چقدر با یکدیگر مطابقت دارند و همچنین با یک سیستم اندازه گیری مبتنی بر لیزر، از تنظیمات دستگاه در زمان واقعی بازخورد مستقیم گرفت.

شافت

همیشه وقتی می توان شافت ها را آزادانه چرخاند، این روش قابل استفاده است و هیچ مانع فیزیکی دیگری وجود ندارد که شما را از اندازه گیری موقعیت های 9-12-3 باز دارد. با این حال، محدودیت این است که شما باید دستگاه های اندازه گیری را در 9-12-3 به همان اندازه که ممکن است دقیق قرار دهید، و سیستم از شیب سنج داخلی برای محاسبه موقعیت استفاده نمی کند.

روش دوم: چرخش آسان

این روش ، روشی توسعهای از روش پیشین است با این آزادی که در چه زاویه ای اندازه گیری مقادیر آغاز گردد. با کمک برخی از تکنیک های ریاضیات، همچنین می توانیم محدوده اندازه گیری کل را به 40 درجه چرخش کامل محدود کنیم. از نظر عملی، این بدان معناست که شما می توانید از این روش در جایی که امکان چرخش ماشین آلات محدود است، به دلیل کمبود فضای اطراف شافتها، استفاده کنید. این روش در اکثر سیستم های تراز کردن شافت Easy-Laser به عنوان تنظیم استاندارد قابل دسترسی است. (به استثنای XT660، که از “رفت و برگشت مداوم” به عنوان روش استاندارد استفاده می کند )

شافت

روش سوم: چند نقطه ای

روش چند  نقطه ای به نوبه خود ، توسعه گستردتری از روش پیشین است. این روش به این معنی است که شما می توانید مقادیر اندازه گیری را از هر موقعیت ساعت (زاویه) و چرخش کوچک تا 40 درجه را پیاده سازی کنید. با این حال، همانطور که از نام آن مشخص است، این روش به معنای جمع آوری مقادیر مورد بررسی از بیش از سه نقطه است.

این ویژگی در صورت اندازه گیری برای ماشین های بزرگتر که چرخش شافت در آن ها دشوار است، سودمند است. مقادیر اندازه گیری در چرخش هایی با برد کوتاهتر نیز به گونه ای جمع آوری می شود  تا احتمال ریاضی به دست آوردن مقادیر با صحت بالاتر افزایش یابد. این روش همچنین ارزیابی کیفی سری اندازه گیری را ارائه می دهد. این ارزیابی تغییرات در دما، جهت اندازه گیری و تعداد نقاط اندازه گیری را در نظر می گیرد.

شافت

با روش Multipoint، چندین نقطه در اطراف شافت ثبت شده است، که این امکان را می دهد تا کیفیت اندازه گیری ارزیابی شود.

روش چهارم : رفت و برگشت مداوم

رفت و برگشت مداوم را می توان به صورت Multipoint با جمع آوری مقدار اندازه گیری به طور خودکار و مداوم توصیف کرد. در عمل، این بدان معنی است که شما می توانید مقادیر اندازه گیری را به طور مداوم با دستگاه های اندازه گیری در حال حرکت جمع آوری کنید. یعنی شما جمع آوری مقدار اندازه گیری را شروع می کنید (در هر موقعیت / زاویه ساعت) و سپس شافت ها را بدون توقف، در یک جهت می چرخانید. این کار را ادامه دهید تا مقادیر اندازه گیری کافی را برای دستیابی به محاسبه کیفیت خوب جمع آوری کنید. ارزیابی کیفیت نیز مطابق با روش پیشین انجام می‌پذیرد.

شافت

در پایان، مرکز چرخش شافت ها از طریق تصاویر و متن به صورت گرافیکی محاسبه و ارائه می شود. این روش در مواردی که متوقف کردن ماشین ها برای گرفتن نقاط اندازه گیری ثابت به عنوان مثال، در هنگام تراز کردن توربین های بزرگ، بسیار مفید است.