کارگاه‌های عمومی آنالیز ارتعاشات
کارگاه‌های بالانس و الاینمنت تجهیزات دوار
کارگاه‌های عیب‌یابی
کارگاه‌های آنالیز مودال
کارگاه‌های ترموگرافی
کارگاه‌های آنالیز روغن
کارگاه برق و ابزار دقیق