شرکت مهندسی ارتعاشات نوآوران پایش

شرکت نوآوران پایش یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه خدمات آنالیز مودال و تغییر شکل سازه و پایش وضعیت در ایران می باشد که همکاری با صنایع مختلف در سطح کشور در طی سالیان متمادی گواه این موضوع است.

این شرکت با تکیه بر توان متخصصان و کارشناسان خود توانسته است همواره در کنار صنعت کشور و همگام با آن ها پیش رود و در این زمینه ار تمامی توان خود استفاده  کرده تا مشکلات صنایع مختلف را در زمینه های تخصصی خود برطرف سازد .