واحد فروش

تلفن : 9-66944008-021

همراه :09120714820

فکس : 02166935250

کدپستی : 1419793665

ایمیل : sales@noavaranpayesh.com

آدرس : پایین تر از میدان توحید،تقاطع خیابان فرصت شیرازی و قریب، پلاک87، طبقه3،واحد فروش  

واحد خدمات اجرایی

تلفن : 02166437108-02166943423

فکس : 02166949426

کدپستی : 1419793673

ایمیل : services@noavaranpayesh.com

آدرس : پایین تر از میدان توحید، تقاطع خیابان فرصت شیرازی و قریب، پلاک 87، طبقه 5، واحد اجرایی  

واحد آموزش

تلفن: 02166437108-02166420106

فکس : 02166935250

کدپستی : 1419793668

ایمیل : training@noavaranpayesh.com

پشتیبانی :  09912055871

آدرس : پایین تر از میدان توحید، تقاطع خیابان فرصت شیرازی و قریب، پلاک 87، طبقه 4، واحد آموزش