تماس فوری : 09120714820

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات در حوزه زمان

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات در حوزه زمان واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات در حوزه زمان می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش […]

کارگاه آموزشی آنالیز مودال سطح ۲

کارگاه آموزشی آنالیز مودال سطح ۲ واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی آنالیز مودال سطح ۲ می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش داده است […]

کارگاه آموزشی الاینمنت

کارگاه آموزشی الاینمنت واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی الاینمنت می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش داده است و دارای بیش از ۵۰ گواهی […]

کارگاه آموزشی آنالیز مودال سطح ۱

کارگاه آموزشی آنالیز مودال سطح ۱ واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی آنالیز مودال سطح ۱ می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش داده است […]

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۳

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۳ واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۳ می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش داده است […]

کارگاه آموزشی بالانس دینامیکی

کارگاه آموزشی بالانس دینامیکی واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی بالانس دینامیکی می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش داده است و دارای بیش از […]

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۱

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۱ واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۱ می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش داده است […]

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۲

کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۲ واحد آموزش شرکت نوآوران پایش، آماده برگزاری دوره کارگاه آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح ۲ می باشد. لازم به ذکر است این شرکت دارای مجوز دانش بنیان ، مجوز آموزش ملی نفت بوده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی را آموزش داده است […]

کلیه محصولات گارانتی یک ساله

هیچگونه نگرانی بابت شکست صفحه و ... نداشته باشید.

خدمات پس از فروش ۱۰ساله

با خیال راحت درخواست بگذارید.

نوآوران پایش یکی از پیشگامان پایش وضعیت

از سال ۹۱ در حوزه خدمات، فروش و آموزش در خدمت شما هستیم.