سنسورهای آنلاین

انواع سنسورهای آنلاین عبارتند از:

سنسورهای آنلاین ارتعاش سنج نسبی : ارتعاشات در آن ها نسبت به یک نقطه ثابت اندازه گیری می شود مانند حسگر های جریان گردابی

سنسورهای آنلاین ارتعاشات مطلق : مانند حسگر های سرعت و شتاب سنج

البته می توان با توجه به زمینه کاری و عامل های اصلی در اندازه گیری ها ، سنسور های ارتعاش سنج ها را در دسته بندی، سنسورهای جابجایی سنج/ سنسورهای سرعت سنج/ سنسورهای شتاب سنج تغییر داد.

سنسورهای آنلاین سرعت سنج

این حسگر ها بر روی بدنه تجهیزات نصب می شوند و به همین خاطر به آن ها سنسور های بدنی یا تماسی می گویند . روش کار در آن ها به این صورت است که با اتصال به جسم مورد نظر ، بدنه خارجی حسگر با توجه به میزان لرزش جسم شروع به نوسان می کند و آهنربایی را که درون خود به یک فنر متصل است را به لرزش در می آورد . جابجایی آهنربا در سیم پیچ درون حسگر ایجاد جریان می کند و از آنجایی که تغییرات ولتاژ با سرعت حرکت آهنربا متناسب است ، می توان میزان ارتعاشات را از این طریق اندازه گیری کرد . در ادامه باید گفت که این نوع از حسگر ها به منبع تغذیه نیازی ندارند ولی میدان های مغناطیسی خارجی می تواند روی آن ها تأثیر گذار باشد.

سنسور های آنلاین شتاب سنج

این نوع از سنسور ها را می توانیم درگروه حسگر های تماسی قرار دهیم با این تفاوت که آن ها از یک فاکتور پیزوالکتریک برای تبدیل شتاب به سیگنال های الکتریکی استفاده می کنند . در مدل های اولیه سنسور های شتاب سنج بار الکتریکی به عنوان خروجی حسگر استفاده می شد . در مدل های امروزی با استفاده از تقویت کننده ها این جریان را تقویت می کنند و به صورت MV به عنوان خروجی حسگر استفاده می کنند .

نمایش فیلتر

نمایش یک نتیجه

نمایش فیلتر

نمایش یک نتیجه