الاینمنت لیزری TXV-701

الاینمنت لیزری TXV-701 برای اندازه گیری دقیق انحرافات در انواع  تجهیزات و ماشین های دوار  مانند الکترو موتور ها،کمپرسور ها، توربین ها، پمپ ها، تجهیزات پرس و … مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه هوشمند با محاسبه تنظیم اجزای متحرک مورد نیاز، عدم همراستایی در ادوات متحرک را به راحتی و در کمترین زمان ممکن (7 دقیقه) برای شما از اصلاح کرده و باعث از بین بردن عدم همراستاسا بودن ادوات متحرک می­گردد.

الاینمنت لیزری TXV-701

الاینمنت لیزری TXV-701 برای اندازه گیری دقیق انحرافات در انواع  تجهیزات و ماشین های دوار  مانند الکترو موتور ها،کمپرسور ها، توربین ها، پمپ ها، تجهیزات پرس و … مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه هوشمند با محاسبه تنظیم اجزای متحرک مورد نیاز، عدم همراستایی در ادوات متحرک را به راحتی و در کمترین زمان ممکن (۷ دقیقه) برای شما از اصلاح کرده و باعث از بین بردن عدم همراستاسا بودن ادوات متحرک می­گردد.

 

کاربرد دستگاه الاینمنت لیزری TXV701:

 • قابلیت بالانس تا ۲ صفحه
 • دیتاکالکتور و دیتا آنالایزر چهار کاناله
 • تستر بیرینگ با استفاده از شوک پالس
 • الاینمنت لیزری ماشین های افقی و عمودی
 • اندازه گیری موج زمانی و فاز داخلی در هر فرکانس

 

 • وزن بسیار کم
 • استفاده از دور سنج غیر تماسی
 • قابلیت تست روانکاری بیرینگ ها
 • قابلیت RUN UP و  COAST DOWN
 • قابلیت اندازه گیری زاویه فاز خارجی، داخلی
 • قابلیت اندازه گیری  جابه جایی، سرعت و شتاب
 • قابلیت تشخیص خرابی بیرینگ قبل از شیوع خرابی

 

 • نرم افزار بدون محدودیت
 • اندازه گیری فاز بدون فتوسل
 • قابلیت اضافه شدن ماژول الاینمنت لیزری
 • تنها دستگاه پرتال با قابلیت بالانس تا دو صفحه و بهینه سازی تا ۱۶ صفحه
 • قابلیت افزودن سنسورهای سه جهته
 • قابلیت افزودن کلمپ های آنالیز جریان